เที่ยวในมณฑลเหอหนานที่มีการเพาะปลูกทางด้านการเกษตร

ถ้ากล่าวถึง มณฑลเหอหนาน ถือว่าเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติล้วนสร้างความสุขให้กับผู้ เดินทางหลากหลายคนก็ว่าได้ ซึ่งมณฑลเหอหนานจะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางทางส่วนล่างของแม่น้ำ เหลือง มีพื้นที่ส่วนมากอยู่ในบริเวณแม่น้ำเหลืองทางตอนล่าง จึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังใน เหอหนาน ที่แปลว่า แม่น้ำทางตอนใต้

 

ถือได้ว่า มณฑลเหอหนาน อยู่ที่จีนทางทิศตะวันออก ที่ติดกับมณฑลอันฮุย พร้อมกับกับมณฑลซานตง  ทางทิศเหนือที่ติดกับมณฑลเหอเป่ยและภายในมณฑล ซานซี ที่จะติดกับทางมณฑลหูเป่ยนั่นเอง ถือว่าเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการจะเดิน ทางไปเที่ยวที่ประจีนกันอย่างหนาแน่น ถ้ากล่าวถึงโดยรวมางธรรมชาติแล้วละก็ ทรัพยยากรทางแร่ธาตุที่ได้อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ ที่ค้นเจอแร่ธาตุทั้งหมด 126 อย่างก็ว่าได้ โดยมีแร่ธาตุที่ได้มีการสำรวจพร้อมกับค้นพบ ภายในประมาณที่มีความแน่นอน  ซึ่งมณฑลเหอหนาน จะมีสภาพอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตทางด้านพืชพร้อม ทั้งสัตว์ เป็นหลักฐานทางด้านการผลิตทางการเกษตรของประเทศก็ว่าได้ โดยจะมีการผลิตผลทางด้านการเกษตร ที่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เป็นอันดับต้นของประเทศกันเลย ตัวอย่างเช่น ยาสูบ งา ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือ พร้อมกับอีกหลายอย่างกันเลย

 

 

ดังนั้นมณฑลเหอหนาน จึงเป็นแหล่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อประเทศจีนต่างก็เห็นความสำคัญเหมือนกัน  เป็นเหตุให้การค้าขายสินค้าของทางประเทศจีนต่าง ๆ ค้าขายกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น