ชมเชยตัวตนของหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่คอยปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม

การก้าวหน้าในการทำหน้าที่ ย่อมมีประสิทธิภาพให้เห็นกันอยู่เสมอ เพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสำนักงานที่มีความเด่นชัดทางด้านหน้าที่ด้วยความสัจธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ดี งานทางด้านการพิมพ์ส่วนมากค่อนข้างเป็นสิ่งพิมพ์กันปลอมแปลง โดยการผลิตพร้อมทั้งการจัดพิมพ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมีขั้นตอนผลิตที่เด่นชัดพร้อมกับไม่เหมือนใคร การคุ้มกันการปลอมแปลงภายในเอกสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถประจำทาง บขส. ตั๋วผ่านทางของการทางพิเศษฯ และสติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต ฯลฯ พร้อมกับถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้จะไม่ได้สร้างกำไรให้เป็นปริมาณมากเท่าไหร่นัก แต่รูปร่างของการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับพิมพ์งานในราคาต่ำกว่าโรงพิมพ์ของเอกชนก็ยังคงมีให้เห็นในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งนับได้ว่านี่คือชิ้นงานส่วนหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนกระทั่งเป็นการแสดงให้เห็นในเรื่องของประสิทธิภาพจนได้รับความเชื่อใจอีกด้วย

 
สลากกินแบ่ง
เมื่อทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ พร้อมกับจำเป็นมีข้อวินัยภายในการบังคับ ซึ่งยกเว้นหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดพิมพ์และดูแลเครื่องมือในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนั้น ตลอดจนต้องทำหน้าที่ในการจัดสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ยังคงมีหน้าที่ภายในการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล พร้อมทั้งใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่รับจ้างจากภายนอกอีกด้วย และนี่ก็คือหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ทางหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ โดยที่ยึดหลักการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในรูปแบบที่จะต้องทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์พร้อมกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง การปฏิบัติงานสลากกินแบ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการทำด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย อย่างเสมอต้นเสมอปลาย