มรดกทางธรรมชาติ ผ่านความเป็นสวนแห่งชาติเขาใหญ่

ไม่มีสถานที่ไหน ที่ถูกพิสูจน์ออกมาได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ติด 1 ใน 7 ของโลก เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีเช่นกัน  กระทั่งได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์หลากหลาย มาทำการเพาะเลี้ยงเป็นไร่ขนาดใหญ่  และขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  ทำให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งร่วมกัน  ภายใต้การดูแลจากเจ้าพนักงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองยิ่งไปกว่านี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยังอาจจะมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการซื้อขายผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สร้างขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็น  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  และแหล่งช็อปปิ้งที่อาจจะทำให้นักเดินทางได้พักผ่อนหย่อนใจในแบบยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

 

เขาใหญ่มีภาพภายนอกทางด้านความงดงามทางด้านธรรมชาติเป็นเลิศ และความงดงามนี้ก็ถูกเปิดเผย เพื่อให้นักเดินทางได้ตื่นตาตื่นใจ ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ  อาณาเขตและบริเวณรอบๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กลับครอบคลุมเนื้อที่ที่หมดที่เกี่ยวข้องถึง 4 จังหวัดด้วยกันเลยเชียว  ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดนครนายก  ซึ่งสถานที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยเนื้อที่ของสี่จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น  ถ้าหากลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็อาจกว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว เพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยกเว้นจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาดการณ์  ถึงขนาดเนื้อที่ขยายตัวไปถึงสี่จังหวัดร่วมกัน จนกลายเป็นที่น่ามหัศจรรย์ใจของผู้คนที่เพิ่งรู้ในกรณีนี้ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ใจที่เราอาจจะรับทราบได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกประกาศให้เป็น  มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโกโดยตรงอีกด้วย