การทราบเรื่องในสิ่งที่ไม่ควรรู้ผ่านการดูดวง มิได้แปลว่าเราจะสามารถหนีทุกอย่างได้

คนเกิดมาพร้อมที่จะชดใช้กรรม เพราะฉะนั้น มนุษย์ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงชะตาของตัวเองได้ การเปลี่ยนแปลงดวงชะตานั้น  มนุษย์จำนวนมากเชื่อว่าอาจจะทำได้ผ่านการดูดวง ดูดวงเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะเจอเรื่องดีก็ขอให้ดีเยี่ยม จะเจอเรื่องร้ายก็ขอให้รีบหาทางแก้ปัญหา เพื่อที่ชีวิตจะได้พบเจอะเจอแต่สิ่งที่ดีต่อไป

 

มนุษย์ทราบเหตุการณ์ความเป็นไป ผ่านชีวิตที่จะต้องแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา อีกทั้งความชื่นชอบ ที่มาพร้อมด้วยกระแสการไล่ตามที่ท่วมท้น เป็นเหตุให้ลักษณะของการไล่ตามเพื่อทำการดูดวงนั้นเปลี่ยนไป ตามหลักความนับถือของการดูดวงของคนไทยในสมัยก่อนนั้น ค่อนข้างมาพร้อมกับเหตุผลทางหลักโหราศาสตร์ หลากหลายตำราเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่มีความเหมาะสม อาจจะชี้ชัดให้เห็นว่า ดวงของคนค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของการเคลื่อนไหวในดวงดาว สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นโชคชะตาที่มนุษย์ไม่ได้เลือกสรร แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะคนถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า แต่เพื่อคนไทยสมัยใหม่ กลับนับถือความนับถือตามหลักศาสนาพุทธโดยแท้จริง ความเป็นปกติจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีดับ ถือได้ว่าเป็นวัฎจักรของชีวิต แต่ถ้าหากว่าการดูดวงอาจจะบ่งบอกอนาคตได้ล่วงหน้า ว่าเราจำเป็นจะต้องพบเจอกับชีวิตในแบบไหนบ้าง ย่อมเป็นหนทางแห่งการหมดทุกข์ใช่หรือไม่นั้น แต่ละคนย่อมที่จะตัดสินใจตอบคำถามนี้ให้กับตัวเอง

 

การที่คนเราได้ทราบเรื่องราวในสิ่งที่ไม่ควรรู้  มีผลให้ความได้รู้ไม่ได้บ่งบอกว่า เราจะสามารถหลีกหนีได้ตลอดไป แต่ทว่าการได้รับรู้บ่งบอกได้ถึงการแก้ปัญหาในขณะนั้น หากแก้ไขได้ก็ย่อมดีกับตัวเอง แต่ถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ ก็ย่อมที่จะสร้างความทุกข์ใจมากยิ่งขึ้น ในเมื่อได้ทำการดูดวงมาแล้ว รู้เรื่องอนาคตพร้อมกับปัจจุบันของตัวเองแล้ว แต่ทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ไขอะไรได้อยู่ดี