ข้อคิดเห็นของคนไทย พร้อมกับการดูดวงเพื่อให้รู้เหตุการณ์ของตัวเอง

ความนิยม ที่มาพร้อมกับแนวทางการติดตามที่มากมาย ทำให้ลักษณะของการไล่ตามเพื่อทำการดูดวงนั้นเปลี่ยนไป ตามเกณฑ์ความเชื่อของการดูดวงของคนไทยในอดีตสมัยนั้น มักจะมาพร้อมกับเหตุทางหลักโหราศาสตร์ หลากหลายตำรับตำราเกี่ยวกับคำทำนายที่มีความพอเหมาะ สามารถระบุชัดให้เห็นว่า โชคของมนุษย์มักเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของการเคลื่อนไหวภายในดวงดาว

 
ชีวิตที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถูกเห็นว่าเป็นดวงชะตาที่มนุษย์ไม่ได้คัดสรร แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า แต่สำหรับคนไทยสมัยใหม่ กลับนับถือความศรัทธาตามหลักพุทธศาสนาโดยแท้จริง ความเป็นปกติจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป มีเกิด มีดับ นับได้ว่าเป็นวัฏจักรของชีวิต แต่ถ้าหากการดูดวงสามารถบ่งบอกอนาคตได้ล่วงหน้า ว่าเราจำเป็นต้องพบเจอกับชีวิตในรูปแบบไหนบ้าง ย่อมเป็นช่องทางแห่งการพ้นทุกข์ใช่หรือไม่นั้น แต่ละคนย่อมที่จะตัดสินใจตอบข้อสงสัยนี้ให้กับตนเอง ความได้รู้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะอาจหลีกหนีได้ตลอดไป แต่การได้รับทราบบ่งบอกได้ถึงการแก้ปัญหาในขณะนั้น ถ้าหากแก้ไขได้ก็ย่อมดีกับตัวเอง แต่ถ้าหากแก้ไขปัญหาไม่ได้ ก็ย่อมที่จะสร้างความลำบากใจมากเพิ่มขึ้น ในเมื่อได้ทำการดูดวงมาแล้ว รู้เรื่องอนาคตพร้อมทั้งปัจจุบันของตนเองแล้ว แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ไขอะไรได้อยู่ดี
 
ดูดวง
การเปลี่ยนแปลงดวง มนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอาจทำได้ผ่านการดูดวง ดูดวงเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น จะเจอเรื่องดีก็ขอให้ดีเลิศ จะเจอเรื่องร้ายก็ขอให้รีบหาทางแก้ไขปัญหา เพื่อที่ชีวิตจะได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามต่อไป